Indlæser...

Priser

Nyttig information

Priser
Hvis ikke der er givet et fastpristilbud vil arbejdet blive faktureret i forhold til det anvendte tidsforbrug.

Timeprisen varierer fra kr. 1.200,- til kr. 2.000,- pr. time ekskl. moms alt afhængig af medarbejder og sagstype.

Det er altid muligt at få et overslag over de forventede sagsomkostninger.

I visse sagstyper har vi standardiserede priser, som f.eks. inkassosager hvor omkostningerne er i forhold til det skyldige beløb og antal af møder i retten, samt f.eks. omkostningerne ved køb og salg af fast ejendom.

Som det ses ovenfor har vi også en del arbejdsopgaver, som vi udfører til et fast salær, som eksempelvis stiftelse af selskaber, bolighandler, udarbejdelse af lejekontrakter, udarbejdelse af testamente samt udarbejdelse af fremtidsfuldmagt.
Retshjælpsdækning
Mange klienter vil også have mulighed for at opnå retshjælpsdækning fra deres forsikringsselskab.

Den typiske familie-/husforsikring har en retshjælpsdækning der dækker sagsomkostninger for max 75.000. - 125.000 kr., ligesom der typisk er en selvrisiko der andrager 10% af sagsomkostningerne, dog min 2.500 kr.

For at opnå retshjælpsdækning skal der indsendes ansøgning til forsikringsselskabet, der skal godkende at yde retshjælpsdækning.
Fri proces
For nogle sager er det muligt at få fri proces, hvilket betyder at statskassen betaler advokatens udgifter.

Indtægtsgrænsen for at opnå fri proces ændres hvert år.

Er du i tvivl om, hvad vi kan gøre for dig?

Hvis du har spørgsmål til vores priser, eller til om vi kan hjælpe dig med din opgave, så tøv ikke med at kontakte os for en gratis drøftelse.