Indlæser...

Ejendomsadministration

Placer dine ejendomme i trygge hænder.

Hos Viuff & Bilde varetager vi administration af ejendomme i hele Danmark, med såvel private beboelseslejemål som erhvervslejemål, og vi har mere end 40 års erfaring i ejendomsadministration.

Som advokater med speciale indenfor ejendomsadministration holder vi os løbende opdateret indenfor reglerne og kan hjælpe med at vejlede ejerne til at navigere korrekt indenfor reglerne.

Vi bistår i forvejen mange ejendomsinvestorer og ejerforeninger, og vi forstår at løse enhver udfordring indenfor boligadministration.

Vi er eksperter i ejendomsadministration.

Vi kender alle de opgaver - og kan håndtere alle de udfordringer -, som findes i forbindelse med administration af ejendomme.

Ejendomsadministration er ofte en omfattende opgave, uanset hvilken type ejendom du ejer. Med os som ejendomsadministrator kan du være tryg ved, at vi kender sagsområdet og vi sørger for en professionel håndtering, uanset om det drejer sig om ejendommens daglige drift eller økonomi.

Med vores mange års erfaring indenfor branchen har vi forståelse for, at ejendomsadministration handler om personers hjem, og det er derfor særligt vigtigt, at der er tillid og tryghed til håndteringen af administrationen. Vi anser det derfor også for vigtigt, at såvel vores klienter, som ejer ejendommene, som lejerne, der bebor lejemålene, oplever tryghed ved samarbejdet med os.

 • Hvilke opgaver kan vi bistå med ?

  Vi varetager alle sædvanlige opgaver for en ejendomsadministration - og mere til.
  Det kan aftales nærmere med os, om vi skal varetage alle de følgende opgaver eller alene en andel af disse;

  • Opkrævning af husleje, depositum, aconto varme, aconto vand m.m.

  • Udarbejdelse af lejekontrakter, husorden m.v

  • Varsling af lejeforhøjelser og aconto forhøjelser

  • Kontrol og betaling af de løbende udgifter, skatter m.v.

  • Kontakt med lejerne

  • Annoncering og genudlejning

  • Rykkerprocedure med påkrav, ophævelse og eventuel overgivelse til retslig inkasso, hvilket vi som advokatfirma naturligvis også kan håndtere. (Inkasso afregnes særskilt)

  • Huslejenævns- og retssagsbehandling (afregnes særskilt)

  • Retmæssig indkaldelse til ind- og fraflytningssyn

  • Foretagelse af Ind- og fraflytningssyn med udarbejdelse af flytterapport (faktureres særskilt til 800 kr. pr. syn)

  • Bogføring af indtægter og udgifter

  • Udarbejdelse af regnskab for ejendommen(e)

  • Eventuel kontakt til vicevært (løn til vicevært betales af ejeren)

  • Rekvirering af håndværkere, såfremt ejerne ønsker dette

  • Kontakt til forbrugsmålerfirma og udsendelse af forbrugsregnskaber (Udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab betales af ejeren til aflæsningsfirma)

  • Øvrige områder.

 • Hvorfor os ?

  Med mere end 40 års erfaring i ejendomsadministration kender vi alle administrationsopgaver og udfordringer, som kan opstå ved administration af ejendomme.

  Du kan være helt tryg ved et professionelt samarbejde med os, hvor vores medarbejdere sørger for effektiv ejendomsadministration.
  Vi sikrer dig den bedste løsning for netop din ejendom gennem løbende kommunikation mellem dig, lejere og vicevært, ligesom vi i samarbejde med dig løbende arbejder på at optimere driften og ejendommens økonomi.

  Som Advokatfirma med Ejendomsadministration kan vi sørge for alle de opgaver, der hører til driften af udlejningsejendomme og samtidig tilbyde en kvalificeret juridisk sparring.
  Vi har ikke behov for at sende opgaver/problemer til en anden afdeling eller til eksterne advokater, da vi selv kan løse nødvendige juridiske opgaver, herunder inkasso, huslejenævnssager og retssager. Opgaven kan håndteres af den advokat, som i forvejen har kendskab til dig og ejendommen.

  Vi bestræber os altid på at levere en kompetent og effektiv administration.