Indlæser...

Vær fortrolig med din advokat

Nyttig information

Tavshedspligt
Din advokat har fuld tavshedspligt.
Dette betyder at din advokat ikke må fortælle noget om din sag eller dig til andre. Din advokat kan hverken af politi eller domstole blive tvunget til at fortælle noget som helst vedrørende dig eller din sag.
Kun i sager omkring hvidvaskning af penge og terrorisme er advokaternes tavshedspligt blevet indskrænket efter angrebet i USA den 11. september 2001.
Du kan derfor trygt fortælle din advokat ALT om din sag.
Retsplejeloven § 170
Mod dens ønske, som har krav på hemmeligholdelse, må vidneforklaring ikke afkræves præster i folkekirken eller andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere og advokater om det, som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres virksomhed.

Stk. 2. Retten kan pålægge læger, retsmæglere og advokater, bortset fra forsvarere i straffesager, at afgive vidneforklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige til, at forklaring afkræves. Sådant pålæg kan i borgerlige sager ikke udstrækkes til, hvad en advokat har erfaret i en retssag, som har været betroet ham til udførelse, eller hvori hans råd har været søgt

Ønsker du at vide mere ?

Hvis du har behov for en advokat eller spørgsmål til om vi kan hjælpe dig med din sag, så tøv ikke med at kontakte os for en gratis drøftelse.